הודעות

הנהלת האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות שמחה להציע לחברי האגודה, ולכל מי שמתעניין בתחום, להשתתף בהשתלמות בנושא.
בישיבתה מיום 4.10.2018 דנה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בטיוטת כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ח-2018 ואישרה את פרסומה לשמיעת עמדות הציבור. ניתן לעיין בטיוטת הכללים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בעמוד מועצת הרשות בכתובת www.water.gov.il (לשונית "כללים לשמיעת עמדות הציבור"). הציבור מוזמן להביא בפני מועצת הרשות את עמדתו לטיוטת הכללים בכתב בלבד באמצעות פקס שמספרו 03-6369750 או בדוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. על העמדות להגיע למזכירות המועצה לא יאוחר מיום א' ה-9.12.2018 בשעה 12:00.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237