הודעה לציבור החקלאים במערכת הארצית בעניין הפחתת הכמות בהקצאות המים לשנת 2018

03 מאי 2018

בהתאם להוראות כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ח – 2018 וכפי שנמסר בהודעות קודמות, כמות המים השפירים לחקלאות באזור המערכת הארצית קטנה והיא תעמוד על 257 מיליון מטרים מעוקבים. להלן קישור לפרסומי מנהל הרשות הממשלתית בנוגע לכמויות הגשם שנמדדו וכמות ההתפלה שנקבעה.

https://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/DocLib6/announcement-2018.pdf

https://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/DocLib6/rain_count_28.3.18.pdf

המשמעות היא הפחתה של 11% מן הכמות שנקובה ברישיון שנשלח אליכם בתחילת השנה ויש להיערך להתאמת האספקה והצריכה לכמות זו.

רישיונות מעודכנים יופצו לצרכנים החל מתאריך 10.5.18.  

לשירותכם, מפורסמים נתוני הקצאות המפורטות המופחתות.

ככל שתימצא אי התאמה בין הנתונים המפורסמים במסמך זה לבין הוראות הרישיון והוראות כל דין, יגברו הוראות הרישיון והדין.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 03 מאי 2018 12:58

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237